PORADNIA ONKOLOGICZNA

Dr n. med. Paweł Piotrowski

Chirurgia Onkologiczna:

  • Rak piersi (leczenie chirurgiczne z zaoszczędzeniem gruczołu – BCT, onkoplastyka, jednoczasowe rekonstrukcje/implanty), konsultacje
  • Guzy jelit / odbytnicy / przewodu pokarmowego (operacje laparoskopowe i klasyczne) konsultacje, kwalifikacje do leczenia kompleksowego
  • Skóry – zmiany nowotworowe (raki, czerniaki) również w obrębie twarzy, jednoczasowe rekonstrukcje

Dr n. med. Andrzej Pieńkowski

Guzy tkanek miękkich, kości i skóry (czerniak)